Технічні аспекти
Вимоги до хостинг-провайдера

Для коректної роботи та кращої продуктивності рекомендується використовувати VDS та відмовитись від віртуального хостингу. Потужність сервера слід підбирати, виходячи з відвідуваності сайту. З відвідуваністю до 1000 хостів на добу без проблем впорається навіть бюджетний сервер.

Однією з найбільших та надійних на міжнародному ринку прийнято вважати компанію DigitalOcean.

DigitalOcean

Вимоги до сервера

1) PHP 7.4, включаючи пакети: "mysql”, "mbstring", "simplexml", "gd", "curl", "gmp", "zip", "bcmath".

2) MySQL/MariaDB 5.7, авторизація з використанням плагіна "mysql_native_password".

3) Коренева директорія сайту на сервері має бути "/public", права доступу "755", власник "www-data".

5) Усі запити вебсервера мають бути перенаправлені у файл "/public/index.php".

6) Плагін GeoIP або під'єднання сайту до сервісу CloudFlare для отримання інформації про географію користувачів.

Приклад конфігурації вебсервера

Nginx:

server {
    listen 80;
    server_name demo.exchanger-cms.com;
    root /var/www/demo.exchanger-cms.com/public;

    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff";

    index index.php;

    charset utf-8;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        try_files $uri = 404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(?!well-known).* {
        deny all;
    }
}

Apache:

<VirtualHost *:80>
    <Directory /var/www/demo.exchanger-cms.com>
        Options -Indexes
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ServerAdmin [email protected]
    ServerName demo.exchanger-cms.com
    DocumentRoot /var/www/demo.exchanger-cms.com/public
</VirtualHost>
Інсталяція скрипту

1) Розпакуйте архів із файлами на сервері.

2) Увійдіть до панелі керування, використовуючи дані, зазначені на сторінці завантаження скрипту в акаунті.

3) Перейдіть до розділу "Налаштування додатка" - "Налаштування під'єднання до бази даних" та під'єднайтеся до бази даних.

4) Налаштуйте планувальник завдань (CRON) на виконання команди щохвилини:

* * * * * /usr/bin/php /var/www/ВАШ.ДОМЕН/public/index.php >> /dev/null 2>&1

5) Перейдіть до розділу "Налаштування додатка" - "Загальне налаштування додатка" та вимкніть URL-адресу планувальника завдань. Опція відключає застарілий спосіб роботи планувальника завдань через "wget".

Інсталяція на сервер з панеллю керування

ISPmanager

cPanel

Оновлення скрипту

Інсталяція оновлень скрипту відбувається автоматично. Перевірити наявність доступних оновлень можна у розділі "Оновлення".

Відкат оновлення

Резервні копії зберігаються перед кожним оновленням у директорії сайту під назвою "backup-{hash}-{version}.zip". Для інсталяції резервної копії розпакуйте вміст архіву до кореневої директорії сайту.

Інсталяція Telegram бота та модуля автоматичних виплат

1) Розпакуйте архів із файлами на сервері.

2) Інсталюйте залежності:

cd /var/www/ВАШ.ДОМЕН
rm composer.lock
composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader --no-dev
composer run-script post-root-package-install

3) Заповніть конфігураційний файл ".env". Додаткова інформація про налаштування знаходиться всередині файлу.

4) Мігруйте базу даних:

php artisan migrate:fresh

5) Інсталюйте вебхук Telegram:

php artisan telegram:webhook main --setup

Telegram бот та модуль автоматичних виплат написані на базі фреймворку Laravel, більш детальну інформацію про інсталяцію можна знайти на офіційному сайті фреймворку.

Laravel

Працюємо без вихідних 10:00 - 20:00 (GMT+3)
© 2018 - 2023 Зроблено з Exchanger CMS