Об'єкти API
Користувач
[
    1,
    "127.0.0.1",
    "XX",
    1,
    1,
    "user",
    "[email protected]",
    "",
    "",
    1575528540,
    "33668.78 USD",
    "0.0500 %",
    "0.5000 %",
    "41788.38 USD",
    "25680.38 USD",
    "255184.81 USD",
    0,
    null,
    "95d4a08e57136f051c7c828a795dc6ec",
    33668.77955,
    0.05,
    0.5,
    41788.38,
    25680.38,
    255184.81,
    "05.12.2019, 08:49",
    "https://demo.exchanger-cms.com/?ref=user",
    0,
    "",
    "$2y$10$UILg7.bzSUQ0P5Kig.w7I.L9xBQ10xeytlDjmkJnHztce0wMeH\/.C"
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 ip IP-адреса
2 country Код країни
3 active Заблокований (ні: 1, так: 0, видалено: -1)
4 verified Верифікований (так: 1, ні: 0)
5 login Логін
6 email Електронна пошта
7 registrationToken Токен підтвердження реєстрації
8 passwordResetToken Токен підтвердження скидання пароля
9 registeredAt Дата реєстрації (Unix Timestamp)
10 balanceFull Баланс
11 bonusPercentFull Бонус
12 rewardPercentFull Винагорода за реферальною програмою
13 ordersVolumeFull Обіг обмінів
14 referralsVolumeFull Обіг реферальних обмінів
15 investmentsVolumeFull Обіг інвестицій
16 referralId Ідентифікатор реферера (0: немає)
17 referralLogin Логін реферера (null: немає)
18 apiToken API токен (null: немає)
19 balance Баланс (число)
20 bonusPercent Бонус (число)
21 rewardPercent Винагорода за реферальною програмою (число)
22 ordersVolumeFull Обіг обмінів (число)
23 referralsVolume Обіг реферальних обмінів (число)
24 investmentsVolume Обіг інвестицій (число)
25 registeredDate Дата реєстрації
26 referralLinkUrl Реферальне посилання
27 secureAuthorization Статус 2FA (1: увімкнено, 0: вимкнено)
28 authorizationToken Токен 2FA
29 password Хеш пароля (CRYPT_BLOWFISH)
Заявка на обмін
[
    704,
    "127.0.0.1",
    "XX",
    "750d874adfa2f91459e594fd596b11b7",
    0,
    "ru",
    0,
    0,
    "",
    "",
    {
        "0": "4000000000000010",
        "1": "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134",
        "3": "Степан",
        "5": "Бандера",
        "6": "[email protected]"
    },
    272,
    291,
    "MONOBUAH",
    "ETH",
    "UAH",
    "ETH",
    66694,
    1,
    10000,
    0.14993853,
    2,
    8,
    1,
    0,
    0,
    0,
    1674485902,
    1674487702,
    0,
    0,
    273.46,
    "23.01.2023, 16:58",
    null,
    "Немає даних для перегляду",
    "Немає даних для перегляду",
    "10000.00 UAH",
    "0.14993853 ETH",
    "0.00000000 ETH",
    "0.00 USD",
    "66694 UAH",
    "1 ETH",
    "Monobank UAH",
    "Ether",
    "1234567890",
    "user",
    null,
    669,
    "monobuah-eth",
    "/site-default/icon-monobuah.png",
    "/site-default/icon-eth.png"
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 ip IP-адреса користувача
2 country Код країни користувача
3 token Токен
4 statusId Ідентифікатор статусу
5 languageCode Код мови користувача
6 sendMerchantId Ідентифікатор мерчанту обробки вхідних платежів
7 receiveMerchantId Ідентифікатор мерчанту обробки вихідних платежів
8 paidTxn Ідентифікатор транзакції про підтвердження оплати
9 completedTxn Ідентифікатор транзакції про підтвердження виплати
10 - Ідентифікатори полів напрямку обміну
11 sendCurrencyId Ідентифікатор віддаваної валюти
12 receiveCurrencyId Ідентифікатор отримуваної валюти
13 sendCurrencySlug Рядок ідентифікатор віддаваної валюти
14 receiveCurrencySlug Рядок ідентифікатор отримуваної валюти
15 sendCurrencyIso Код віддаваної валюти
16 receiveCurrencyIso Код отримуваної валюти
17 sendRate Курс віддаваної валюти (число)
18 receiveRate Курс отримуваної валюти (число)
19 sendAmount Віддаваєма сума (число)
20 receiveAmount Отримувана сума (число)
21 sendCurrencyRound Кількість знаків після коми віддаваної валюти
22 receiveCurrencyRound Кількість знаків після коми отримуваної валюти
23 userId Ідентифікатор користувача
24 bonusAmount Бонус (число)
25 referralId Ідентифікатор рефералу (0: немає)
26 rewardAmount Реферальна винагорода (число)
27 createdAt Дата створення (Unix Timestamp)
28 suspendedUntil Час на оплату (Unix Timestamp)
29 paidAt Дата оплати (Unix Timestamp)
30 completedAt Дата виконання (Unix Timestamp)
31 inUsd Сума обміну в еквіваленті USD
32 createdDate Дата створення
33 suspendedUntilDate Час на оплату
34 paidDate Дата оплати
35 completedDate Дата виконання
36 sendAmountFull Віддавана сума
37 receiveAmountFull Отримувана сума
38 bonusAmountFull Бонус
39 rewardAmountFull Реферальна винагорода
40 sendRateFull Курс віддаваної валюти
41 receiveRateFull Курс отримуваної валюти
42 sendCurrencyName Назва віддаваної валюти
43 receiveCurrencyName Назва отримуваної валюти
44 paymentDetail Реквізити або URL-адреса для оплати (null: немає)
45 userLogin Логін користувача
46 referralLogin Логін рефералу (null: ні)
47 exchangeId Ідентифікатор напрямку обміну
48 exchangeSlug Рядок ідентифікатор напряму обміну
49 sendCurrencyIconUrl Іконка віддаваної валюти
50 receiveCurrencyIconUrl Значок отримуваної валюти
Заявка на верифікацію
[
    1,
    "4b13d3a6d6d60178a9b5a4ce0f288fda",
    1,
    1,
    "user",
    "[email protected]",
    2,
    "4000000000000010",
    "Степан",
    "",
    "Бандера",
    0,
    "",
    "",
    "",
    "",
    "",
    1647505095,
    "17.03.2022, 10:18"
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 token Токен
2 active Перевірена (так: 1, ні: 0, видалена: -1)
3 userId Ідентифікатор користувача
4 userLogin Логін користувача
5 userEmail Електронна пошта користувача
6 idTypeId Ідентифікатор типу документа
7 idNumber Номер документа або банківської картки
8 firstName Ім'я
9 middleName Середнє ім'я
10 lastName Прізвище
11 birthDate Дата народження
12 phone Номер телефону
13 country Країна
14 city Місто
15 address Адреса
16 zipCode Поштовий індекс
17 createdAt Дата створення (Unix Timestamp)
18 createdDate Дата створення
Заявка на запит резерву
[
    14,
    "127.0.0.1",
    "XX",
    "93211d638cd68bf019fa0e66c71e9869",
    1,
    "ru",
    298,
    "COMP",
    "COMP",
    8,
    10000,
    "[email protected]",
    1674486419,
    "23.01.2023, 17:06",
    "10000.00000000 COMP",
    "Compound",
    "/site-default/icon-comp.png"
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 ip IP-адреса користувача
2 country Код країни користувача
3 token Токен
4 active Опрацьований (ні: 1, так: 0, видалено: -1)
5 languageCode Код мови користувача
6 currencyId Ідентифікатор валюти
7 currencySlug Рядок ідентифікатор валюти
8 currencyIso Код валюти
9 currencyRound Кількість знаків після коми валюти
10 amount Сума (число)
11 email Електронна пошта
12 createdAt Дата створення (Unix Timestamp)
13 createdDate Дата створення
14 amountFull Сума
15 currencyName Назва валюти
16 currencyName Іконка валюти
Напрямок обміну
[
    "btc-monobuah",
    320,
    272,
    "BTC",
    "UAH",
    "Bitcoin",
    "Monobank UAH",
    "1 BTC",
    "925556 UAH",
    8,
    2,
    "0.00100000 BTC",
    "124209.47 UAH",
    null,
    "/site-default/icon-btc.png",
    "/site-default/icon-monobuah.png",
    "",
    "Адреса",
    "Номер картки",
    "",
    "",
    [1, 3, 5, 6],
    0,
    14,
    0,
    null,
    1,
    0,
    0,
    0.001,
    0,
    0,
    1,
    925556,
    124209.47,
    "124209.47 UAH",
    1348,
    1,
    null,
    null,
    "Обмін здійснюється у ручному режимі та займає від 5 до 30 хвилин."
]
# Опис
0 Рядок ідентифікатор
1 Ідентифікатор віддаваної валюти
2 Ідентифікатор отримуваної валюти
3 Код віддаваної валюти
4 Код отримуваної валюти
5 Назва віддаваної валюти
6 Назва отримуваної валюти
7 Курс обміну віддаваної валюти
8 Курс обміну отримуваної валюти
9 Кількість знаків після коми віддаваної валюти
10 Кількість знаків після коми отримуваної валюти
11 Мінімальна сума обміну
12 Максимальна сума обміну
13 Сума додаткової комісії
14 Іконка віддаваної валюти
15 Іконка отримуваної валюти
16 Опис
17 Назва поля на сторінці обміну віддаваної валюти
18 Назва поля на сторінці обміну отримуваної валюти
19 Підказка поля на сторінці обміну віддаваної валюти
20 Підказка поля на сторінці обміну отримуваної валюти
21 Ідентифікатори полів
22 Комісія платіжної системи
23 Ідентифікатор мерчанту обробки вхідних платежів
24 Ідентифікатор мерчанту обробки вихідних платежів
25 Опис додаткової комісії (null: немає)
26 Тип мінімальної суми обміну (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта)
27 Тип максимальної суми обміну (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта)
28 Тип додаткової комісії (0: немає, 1: віддавана валюта, 2: отримувана валюта)
29 Мінімальна сума обміну (число)
30 Максимальна сума (число)
31 Додаткова комісія (число)
32 Курс обміну віддаваної валюти (число)
33 Курс обміну отримуваної валюти (число)
34 Резерв отримуваної валюти (число)
35 Резерв отримуваної валюти
36 Ідентифікатор
37 Активно (так: 1, ні: 0)
38 Текст повідомлення про необхідність верифікації (null: немає)
39 Текст повідомлення про динамічний курс обміну (null: немає)
40 Опис процесу обміну
Валюта
[
    272,
    "MONOBUAH",
    "UAH",
    "Monobank UAH",
    "Номер картки",
    "",
    124209.47,
    2,
    "/site-default/icon-monobuah.png",
    "internetBanking",
    "1234567890",
    "124209.47 UAH",
    1,
    "#^[0-9]{12,19}+$#"
]
# Опис
0 Ідентифікатор
1 Рядок Ідентифікатор
2 Код
3 Назва
4 Назва поля на сторінці обміну
5 Підказка поля на сторінці обміну
6 Резерв (число)
7 Кількість знаків після коми
8 Іконка
9 Мітка
10 Платіжні реквізити
11 Резерв
12 Активна (так: 1, ні: 0)
13 Regex для перевірки платіжних реквізитів
Вклад
[
    59,
    "b835a1a161ca9db3ef32faaba0a9da42",
    1,
    1,
    "user",
    "[email protected]",
    500,
    0,
    3.5,
    30,
    1674472278,
    1677064278,
    1690024278,
    "23.01.2023, 13:11",
    "22.02.2023, 13:11",
    "22.07.2023, 14:11",
    "500.00 USD",
    "0.00 USD",
    "21.00 %",
    21,
    180
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 token Токен
2 active Активний (так: 1, ні: 0, видалено: -1)
3 userId Ідентифікатор користувача
4 userLogin Логін користувача
5 userEmail Електронна пошта користувача
6 depositAmount Сума вкладу (число)
7 incomeAmount Сума нарахувань (число)
8 incomePercent Відсоткова ставка за період (число)
9 incomePeriod Період нарахувань
10 createdAt Дата відкриття (Unix Timestamp)
11 updatedAt Дата останнього нарахування (Unix Timestamp)
12 finishedAt Дата закриття (Unix Timestamp)
13 createdDate Дата відкриття
14 updatedDate Дата останнього нарахування
15 finishedDate Дата закриття
16 depositAmountFull Сума вкладу
17 incomeAmountFull Сума нарахувань
18 incomeFull Відсоткова ставка за весь період
19 income Відсоткова ставка за весь період (число)
20 period Період вкладу
Заблокований платіжний реквізит
[
    4,
    1,
    268,
    "P24UAH",
    "UAH",
    "4938078000084343",
    "Шахрай",
    "Privat 24 UAH",
    "/site-default/icon-p24uah.png"
]
# Опис
0 Ідентифікатор
1 Заблокований (так: 1, ні: 0, видалено: -1)
2 Ідентифікатор валюти
3 Рядок ідентифікатор валюти
4 Код валюти
5 Платіжні реквізити
6 Причина блокування
7 Назва валюти
8 Іконка валюти
Платіжний реквізит користувача
[
    291,
    "ETH",
    "0x1b4fBfb1FD99d00128afEB4Dc25Fc1D6608b1134",
    "/site-default/icon-eth.png",
    "Ether",
    "ETH",
    1,
    337
]
# Опис
0 Ідентифікатор валюти
1 Рядок ідентифікатор валюти
2 Платіжні реквізити
3 Іконка валюти
4 Назва валюти
5 Код валюти
6 Ідентифікатор користувача
7 Ідентифікатор
Відгук
[
    1310,
    "127.0.0.1",
    "XX",
    0,
    "ru",
    "[email protected]",
    "Степан",
    "Дякую за швидкий обмін!",
    1674484258,
    "23.01.2023, 16:30"
]
# Назва Опис
0 id Ідентифікатор
1 ip IP-адреса користувача
2 country Код країни користувача
3 active На модерації (ні: 1, так: 0, видалено: -1)
4 languageCode Код мови користувача
5 email Електронна пошта користувача
6 name Імʼя користувача
7 text Текст
8 createdAt Дата створення (Unix Timestamp)
9 createdDate Дата створення
Працюємо без вихідних 10:00 - 20:00 (GMT+3)
© 2018 - 2024 Зроблено з Exchanger CMS